et

Earth Thrive

zjr

Zastitimo Jadar i Radjevinu

ep

Eko put

Od 5. do 9. aprila u Londonu su u organizaciji Londonske rudarske mreže (London mining  Network) održani dani akcije protiv kompanije Rio Tinto koja je svojim delatnostima širom sveta dovela do ekoloških katastrofa, društvenih problema pa i građanskih ratova. U petak 9. aprila održava se godišnja Skupština akcionara kompanije Rio Tinto na kojoj će učestvovati predstavnici udruženja Earth thrive i Zaštitimo Jadar i Rađevinu, na kojoj ćemo invenstitorima postaviti pitanja u ime lokalnih zajednica iz Srbije i Bosne i Hercegovine i predočiti da je rudnik litijuma u Jadru nepoželjan, štetan i da ga neće biti. Propusnice su omogućene zahvaljujući upravo Londonskoj rudarskoj mreži (LMN), a Skupština će se održati onlajn zbog KOVID-19. U okviru dana akcije pod pokroviteljstvom Londonske rudarske mreže predstavljena su četiri tematska filma (o kulturnom nasleđu Jadarskog kraja, vodi – prekomernoj upotrebi vode i zagađenju koje je neminovno ukoliko se rudnik otvori, ekocidu, i pljačkanju prirodnih resursa). Na sajtu Londonske rudarske mreže postavljeno je pismo upućeno izvršnom direktoru kompanije Rio Tinto koje svi zainteresovani mogu poslati mejlom sa sledećeg linka Communities in Serbia want Rio Tinto to LEAVE – London Mining Network Video snimci
  1. dan Erasing indeginous culture (potencijalno uništenje kulturnog nasleđe) Day 1 – Jadar – Cultural Heritage on Vimeo
  2. dan water stress (potencijalna prekomerna upotreba i zagađenje vode) Day 2 – Jadar – Water Stress on Vimeo
  3. dan ecocide (potencijalno uništavanje prirode) Day 3 – Jadar – Ecocide on Vimeo
  4. dan looting and plundering (potencijalno pljačkanje resursa) Day 4 – Jadar – Plunder on Vimeo
U saradnji sa Center for Biological Diversity urađena je mapa ekocida i kršenja ljudskih prava RT